Шилэн сав, хөнгөн цагаан тагны мэргэжилтэн

Үйлдвэрлэлийн 15 жилийн туршлагатай

Хүндэт өргөмжлөл

QDHL1903004982CW-Хуванцар цутгагч

QDHL1903004982CW-Хуванцар цутгагч_00
QDHL1903004982CW-Хуванцар цутгагч_01
QDHL1903004982CW-Хуванцар цутгагч_00
QDHL1903004982CW-Хуванцар цутгагч_03

QDHL1903004983CW-PE доторлогоо

QDHL1903004983CW-PE liner_00
QDHL1903004983CW-PE liner_01
QDHL1903004983CW-PE liner_02
QDHL1903004983CW-PE liner_03

QDHL1903004984CW-Хөнгөн цагаан таг

QDHL1903004984CW-Хөнгөн цагаан таг_00
QDHL1903004984CW-Хөнгөн цагаан таг_01
QDHL1903004984CW-Хөнгөн цагаан таг_02